സല്ലാപം തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം റേഡിയോ മാറ്റൊലിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുവരുന്ന സല്ലാപം ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തത്സമയ ഇഷ്ടഗാന പരിപാടി, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രത്യേക ഫോൺ ഔട്ട് പ്രോഗ്രാം, എല്ലാ ഞായാറാഴ്ചയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിപാടി         |         à´¸à´‚ഗീത പരിപാടികൾ 1. രാഗമാലിക-à´«à´¾.വിജയൻ ചോഴംപറമ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ എന്ന സംഗീത ആൽബം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിപാടി. 2. വിസ്മയചെപ്പ് 3. സപ്തസ്വരങ്ങൾ 4. ഓർമ്മതാളുകൾ 5 പാട്ടിന്റെ പാലാഴി         |         à´ªàµà´¤à´¿à´¯ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടികൾ 1. ധന്യമീ ജീവിതം - വയോജന സൗഹൃദ പരിപാടി. 2. ടെക്‌നോ മാറ്റൊലി -പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 3. ഓവർ ഡ്രൈവ് -പുതിയ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 4. മൂപ്പന്റെ കൗതുകങ്ങൾ -കൗതുക വാർത്തകൾ. 5. തുടിച്ചെത്തം വിശേഷങ്ങൾ -ചുറ്റുവട്ടം ദിവസേന ആദിവാസി ഭാഷയിൽ.         |         à´œà´¨àµà´µà´°à´¿ 1 മുതൽ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ പ്രക്ഷേപണം 20 മണിക്കൂറായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 05.30 മുതൽ രാത്രി 01.30 വരെയാണ് സമയം.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµ‹ മാറ്റൊലി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10.5 മുതല്‍ 11.00 വരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടഗാനം പരിപാടിയിലേക്ക് ഗാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ 9446034422 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµŠ മാറ്റൊലിയുടെ "സല്ലാപം" ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഞായര്‍, തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ. ഫോൺ- 8086568630         |         à´¨à´¿à´™àµà´™à´³àµà´Ÿàµ† പ്രദേശത്തെ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താന്‍ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ " ജനവാണി" പരിപാടിയിലേക്ക് കത്ത് എഴുതുക. വിലാസം - ജനവാണി, C/o സ്റ്റേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, റേഡിയോ മാറ്റൊലി 90.4FM, ദ്വാരക, നല്ലൂര്നാട് പോസ്റ്റ്‌, മാനന്തവാടി - 670645

About Us

Community Radio Mattoli (90.4 FM) is an undertaking of Wayanad Social Service Society [WSSS; Reg.No.94/1974] in Kerala State. Launched on June 1st, 2009, it has 17 hours of broadcasting now, from 6am. to 11pm. Our radio signals cover 85% of Wayanad District, having a population of 8,16,558 (2011 census). Around 2.5 lakhs of people listen to Mattoli at a given point of time, especially in the morning hours. Management of Mattoli vests with a committee consisting of people representing different sections of society.

Administration and Management:

The License holder of Radio Mattoli is Wayanad Social Service Society (WSSS) (Reg. No.94/1974), an NGO with 40 years of experience in developmental interventions in Wayanad District. The day to day management is carried out by a Managing Committee consisting of representatives from different sections of the community. We have Content Advisory Committees, Voice Bank and Community Volunteers. management

Departments:

Activities in Radio Mattoli are coordinated by different departments like Administration, Production & Research and Development, Broadcast & Technology, Project & Sustenance etc. management

Mattoli School Clubs:

In collaboration with Education Department of Wayanad District, we have started forming radio Mattoli Clubs in schools. In 91schools out of 288, Clubs are now formed. Members of these Clubs and kids of Anganavadies and Nursery Schools are given opportunity to broadcast their programs through Radio Mattoli. management

Capital and Sustenance:

Capital investment of CRS Mattoli was approximately Rs.50 lakhs. Sustenance of the service is through project funds from different Government Agencies like NABARD, Agricultural Technology Management Agency (ATMA), Department of Science & Technology (DST), Union Ministry of Health & Family Welfare, National Human Rights Commission (NHRC), Ministry of Panchayati Raj, Union Ministry of Culture, Indian Coffee Board, Indian Spices Board, Kerala State Council for Science Technology and Environment(KSCSTE), Dairy Development Department, Department of Animal Husbandry, Kerala State Horticulture Mission, RGNIYD, Tribal Development Department, Kerala State Legal Service Authority (KELSA), National Rural Health Mission (NRHM), and NGOs like REACH (Chennai) etc. We also receive advertisements from DAVP, PRD & local advertisers.