സല്ലാപം തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം റേഡിയോ മാറ്റൊലിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുവരുന്ന സല്ലാപം ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തത്സമയ ഇഷ്ടഗാന പരിപാടി, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രത്യേക ഫോൺ ഔട്ട് പ്രോഗ്രാം, എല്ലാ ഞായാറാഴ്ചയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിപാടി         |         à´¸à´‚ഗീത പരിപാടികൾ 1. രാഗമാലിക-à´«à´¾.വിജയൻ ചോഴംപറമ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ എന്ന സംഗീത ആൽബം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിപാടി. 2. വിസ്മയചെപ്പ് 3. സപ്തസ്വരങ്ങൾ 4. ഓർമ്മതാളുകൾ 5 പാട്ടിന്റെ പാലാഴി         |         à´ªàµà´¤à´¿à´¯ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടികൾ 1. ധന്യമീ ജീവിതം - വയോജന സൗഹൃദ പരിപാടി. 2. ടെക്‌നോ മാറ്റൊലി -പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 3. ഓവർ ഡ്രൈവ് -പുതിയ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 4. മൂപ്പന്റെ കൗതുകങ്ങൾ -കൗതുക വാർത്തകൾ. 5. തുടിച്ചെത്തം വിശേഷങ്ങൾ -ചുറ്റുവട്ടം ദിവസേന ആദിവാസി ഭാഷയിൽ.         |         à´œà´¨àµà´µà´°à´¿ 1 മുതൽ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ പ്രക്ഷേപണം 20 മണിക്കൂറായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 05.30 മുതൽ രാത്രി 01.30 വരെയാണ് സമയം.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµ‹ മാറ്റൊലി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10.5 മുതല്‍ 11.00 വരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടഗാനം പരിപാടിയിലേക്ക് ഗാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ 9446034422 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµŠ മാറ്റൊലിയുടെ "സല്ലാപം" ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഞായര്‍, തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ. ഫോൺ- 8086568630         |         à´¨à´¿à´™àµà´™à´³àµà´Ÿàµ† പ്രദേശത്തെ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താന്‍ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ " ജനവാണി" പരിപാടിയിലേക്ക് കത്ത് എഴുതുക. വിലാസം - ജനവാണി, C/o സ്റ്റേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, റേഡിയോ മാറ്റൊലി 90.4FM, ദ്വാരക, നല്ലൂര്നാട് പോസ്റ്റ്‌, മാനന്തവാടി - 670645

Contact Us

Validation code:


Can't read the image? click here to refresh

Become a regular listener of Mattoli (90.4 FM) over radio when you are in Wayanad or online www.radiomattoli.com in all continents 24 x 7, and mail us your feed back as suggestions/recommendations by letter or email.
Become a Volunteer by contributing your time, energy and expertise to promote radio Mattoli by joining the bandwagon of scores of Volunteers of Mattoli family, who are keeping Mattoli live and loud.
Make a donation and financially support this community initiative. When you make a donation to us you get tax benefits under Sn.80G of the Income Tax Act.