സല്ലാപം തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം റേഡിയോ മാറ്റൊലിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുവരുന്ന സല്ലാപം ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തത്സമയ ഇഷ്ടഗാന പരിപാടി, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രത്യേക ഫോൺ ഔട്ട് പ്രോഗ്രാം, എല്ലാ ഞായാറാഴ്ചയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിപാടി         |         à´¸à´‚ഗീത പരിപാടികൾ 1. രാഗമാലിക-à´«à´¾.വിജയൻ ചോഴംപറമ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ എന്ന സംഗീത ആൽബം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിപാടി. 2. വിസ്മയചെപ്പ് 3. സപ്തസ്വരങ്ങൾ 4. ഓർമ്മതാളുകൾ 5 പാട്ടിന്റെ പാലാഴി         |         à´ªàµà´¤à´¿à´¯ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടികൾ 1. ധന്യമീ ജീവിതം - വയോജന സൗഹൃദ പരിപാടി. 2. ടെക്‌നോ മാറ്റൊലി -പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 3. ഓവർ ഡ്രൈവ് -പുതിയ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 4. മൂപ്പന്റെ കൗതുകങ്ങൾ -കൗതുക വാർത്തകൾ. 5. തുടിച്ചെത്തം വിശേഷങ്ങൾ -ചുറ്റുവട്ടം ദിവസേന ആദിവാസി ഭാഷയിൽ.         |         à´œà´¨àµà´µà´°à´¿ 1 മുതൽ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ പ്രക്ഷേപണം 20 മണിക്കൂറായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 05.30 മുതൽ രാത്രി 01.30 വരെയാണ് സമയം.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµ‹ മാറ്റൊലി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10.5 മുതല്‍ 11.00 വരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടഗാനം പരിപാടിയിലേക്ക് ഗാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ 9446034422 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµŠ മാറ്റൊലിയുടെ "സല്ലാപം" ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഞായര്‍, തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ. ഫോൺ- 8086568630         |         à´¨à´¿à´™àµà´™à´³àµà´Ÿàµ† പ്രദേശത്തെ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താന്‍ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ " ജനവാണി" പരിപാടിയിലേക്ക് കത്ത് എഴുതുക. വിലാസം - ജനവാണി, C/o സ്റ്റേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, റേഡിയോ മാറ്റൊലി 90.4FM, ദ്വാരക, നല്ലൂര്നാട് പോസ്റ്റ്‌, മാനന്തവാടി - 670645

Impact Assessment

Greater visibility to tribal identity:

Radio Mattoli is the only electronic media in Kerala airing programs daily in indigenous dialects. It has given greater visibility, recognition and respect to tribal dialects, culture and identity. As a result, for the first time in the State’s history, electioneering was done in Adivasi dialects also in Wayanad District, during the Panchayath Raj elections of 2010.

Ration card to 350 homeless tribal people:

Radio Mattoli received a complaint from a tribal lady (Leela, residing in 11th ward of Edavaka Grama Panchayath), stating that she did not have a ration card, as she did not own a house. Radio Mattoli took up this issue and broadcasted the letter she sent to our Janvaani program. A copy of the same was sent to the authorities concerned with a request to remedy the situation, which finally resulted in the issue of ration card not only to Leela, but also to all 350 homeless tribal people in the Gram Panchayath.

Posters denigrating women removed:

In one of the Jan Vani programs, we aired a written complaint from one of our regular listeners who was justifiably agitated against cinema posters in bus waiting sheds and on the walls of the Panchayath Bus Stand. Broadcasting the content with comments in Jan Vani, brought in pressure on authorities concerned and the grievance was promptly redressed, with compliance report to Mattoli in writing. All the posters were removed and walls were repainted, giving the Bus stand a facelift.
Letter to Sub Collector
Reply from Sub Inspector management

Small farmers get Rubber Board subsidy:

Eight revenue villages in Wayanad district was denied Rubber Board subsidy for re-plantation of rubber, for reasons best known to the concerned officials themselves. When Jan Vãni took up the matter in public interest, quickly came the response from the Rubber Board, extending the scheme to the deprived too. We had a pleasant surprise when a farmer having received a grant of Rs.25,000 came to Mattoli for thanking us.
Letter to rubber board

A living testimony to Radio Mattoli:

Wayanad district faced unabated farmers’ suicide in the last decade, mainly due to unprecedented depression in the Farm sector due to crops failure and price crash. A radio drama we broadcasted instilled new hope and motivation for a young lady to hold on to life despite heavy odds. In an anonymous letter to the Station Director she said: “The very day I planned my suicide, Mattoli broadcasted that radio drama, and it is only because of Mattoli, I am alive today”. After exactly an year later she wrote again partially revealing her identity, saying that now she is happily married and is employed as a teacher in the neighboring district. She requested us to repeat that episode in a week specified, as she had planned home holidays then. We repeated it not once, but thrice; to make sure that she did not miss it..
Letter management

Programs:

Programs aired are of immediate relevance to the community and focus on issues relating to education, culture, health, environment, agriculture, animal husbandry, and rural and community development. Programs are aired in the local language Malayalam and local Indigenous dialects. Community volunteers are given training for radio program making. Due participation is given to marginalized communities for self-expression through their engagement in planning the content, developing the script, deciding the format and broadcasting the program.

Program Innovation:

‘Mattoli School Clubs’open up avenues for school children to express their concerns, hopes, aspirations and talents. ‘Jan Vãni’ programs help the neglected and the victims heard aloud and compel the duty bearers for interventions. Daily broadcasts on historic importance of the day (Dina Vrithantham) and special programs on national and international commemoration days/weeks are widely listened to. ‘Letter Box’ is a fortnightly episode that broadcasts feedbacks received from listeners. ‘VanithaMãttoli’ a program of women is prepared by women from local community. ‘ThudiChetham’ is a daily program in indigenous dialects prepared and broadcasted by Adivasis volunteers themselves. Cultural diversity and rich experiences of Adivasis are given prominence in this.