സല്ലാപം തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം റേഡിയോ മാറ്റൊലിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുവരുന്ന സല്ലാപം ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും തത്സമയ ഇഷ്ടഗാന പരിപാടി, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രത്യേക ഫോൺ ഔട്ട് പ്രോഗ്രാം, എല്ലാ ഞായാറാഴ്ചയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പരിപാടി         |         à´¸à´‚ഗീത പരിപാടികൾ 1. രാഗമാലിക-à´«à´¾.വിജയൻ ചോഴംപറമ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ എന്ന സംഗീത ആൽബം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പരിപാടി. 2. വിസ്മയചെപ്പ് 3. സപ്തസ്വരങ്ങൾ 4. ഓർമ്മതാളുകൾ 5 പാട്ടിന്റെ പാലാഴി         |         à´ªàµà´¤à´¿à´¯ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടികൾ 1. ധന്യമീ ജീവിതം - വയോജന സൗഹൃദ പരിപാടി. 2. ടെക്‌നോ മാറ്റൊലി -പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 3. ഓവർ ഡ്രൈവ് -പുതിയ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി. 4. മൂപ്പന്റെ കൗതുകങ്ങൾ -കൗതുക വാർത്തകൾ. 5. തുടിച്ചെത്തം വിശേഷങ്ങൾ -ചുറ്റുവട്ടം ദിവസേന ആദിവാസി ഭാഷയിൽ.         |         à´œà´¨àµà´µà´°à´¿ 1 മുതൽ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ പ്രക്ഷേപണം 20 മണിക്കൂറായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 05.30 മുതൽ രാത്രി 01.30 വരെയാണ് സമയം.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµ‹ മാറ്റൊലി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10.5 മുതല്‍ 11.00 വരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടഗാനം പരിപാടിയിലേക്ക് ഗാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ 9446034422 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.         |         à´±àµ‡à´¡à´¿à´¯àµŠ മാറ്റൊലിയുടെ "സല്ലാപം" ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഞായര്‍, തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ. ഫോൺ- 8086568630         |         à´¨à´¿à´™àµà´™à´³àµà´Ÿàµ† പ്രദേശത്തെ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താന്‍ റേഡിയോ മാറ്റൊലിയുടെ " ജനവാണി" പരിപാടിയിലേക്ക് കത്ത് എഴുതുക. വിലാസം - ജനവാണി, C/o സ്റ്റേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍, റേഡിയോ മാറ്റൊലി 90.4FM, ദ്വാരക, നല്ലൂര്നാട് പോസ്റ്റ്‌, മാനന്തവാടി - 670645

Programs

Programs aired are of immediaterelevance to the community and focus on issues related to education, culture, health, environment, agriculture, animalhusbandry, and rural and community development. Programs are aired in the Malayalam and four Indigenous dialects.

: Cultural programs

: A special slot for Devotional Music

: Information of daily local events.

: Health programs.

: Program on Job opportunities, New Courses  &  and trainings

: Travel narrative

: Introducing world nations and local places

: Historical importance of the day.

: Reflection on Gandhiyan philosophy

:Features on contemporary issues

: Songs requested by the listeners

: Skit on contemporary issues    affecting  common  people

: We address public interest issues   and  mediate between officials and  the public.

: Introducing good short stories

: Empowerment program for tribal women

: Program for dairy farmers

: Programs fostering family values.

: Programs of members of  mattoli school clubs.

: film based program

: Programs of kids from angana vadies and nursery school  

: Financial literacy programs supported by NABARD

: Legal awareness program

: Addressing development issues of people

: Programs for farmers

: Special Musical Program

: Pannel discussions on various topics

: Briefing of headlines of news papers

: Experts interacts with people on   different issues

: A spot for special guests to radio station

: A satirical program on current issues

: Cookery and Cuisine

: Reflective thoughts for the day.

: Phone in program for Music lovers.

: Programs in Indigenous languages

: Awareness program for tribes

: Women empowerment programs for women    prepared by women from the community

: Syllabus based educational program for high school students

: Agricultural knowledge dissemination program supported by ATMA

: Introducing various books and   Local  libraries.

: Informative programs

: Journey special program

: program for youth